• Fastighetsservice

DU-tec

Pålitlig aktör för leverans av el- och telenätverk, utförande av fastighetsservice och lösning av energifrågor!

Du-tec Oy är ett år 2011 grundat specialistföretag, som fungerar som pålitlig aktör för el- och telenätverk. Vi betjänar privatpersoner och husbolag bl.a. inom fastighetsservicebranschen samt installerar och levererar solpaneler och luftvärmepumpar. Företagets grundare Bjarne Ulriksson och Ralf Dahlqvist har en långvarig erfarenhet inom branschen. De utför arbeten åt bl.a. TeliaSonera samt Caruna och nu även åt privatpersoner.

 

Projekten utförs via tre dotterbolag

Vi fungerar som leverantör av el- och telenätverk samt vägbelysning där vårt specialkunnande gäller skärgården, Du-tec Fix betjänar inom fastighetsservice både husbolag och privatpersoner, och Du-tec Lux sköter om individuella solpanellösningar och luftvärmepumpar.

Du-tec FIX

Fastighetsservice och annat smått fix

FIX betjänar husbolag och privatpersoner med fastighetsservice i Åbolands skärgård samt i Egentliga Finland.

dutec net

El- och telenätverk samt vägbelysning

NET förverkligar bl.a. planering, byggnad och service av el- och telenätverk, sanering av elnätverk, fibernät och havskablar.

dutec

Solpaneler och luftvärmepumpar

LUX betjänar privatpersoner och företag bl.a. med ärenden som handlar om solpaneler och luftvärmepumpar, samt med elinstallationer.

Kundhistorier

Rulla till toppen