När din fastighet behöver en liten eller större fixning!

Du-tec FIX erbjuder husbolag och privatpersoner fastighetsservice och utför andra små arbeten i Åbolands skärgård och på andra orter i Egentliga Finland. Vårt kontor befinner sig i Pargas.

Med hjälp av fastighetsservice kan vi bidra till att invånarna trivs bättre i sin egen hemomgivning samt förbättra den allmänna funktionaliteten och säkerheten. Regelbundna servicearbeten bibehåller fastighetens värde och förlänger dess livslängd.

Grundläggande fastighetsservice

Vi utför yrkeskunnigt och omsorgsfullt all grundläggande fastighetsservice som trädgårdsarbete, snöskottning och sandning, snöplogning, gårdskarlsarbeten samt elarbeten. Till vårt förfogande har vi bl.a. grävmaskiner och en Avant-flerprocessmaskin. Vi har även en beställningsportal för avtalskunder. Företaget kan själv avgöra vilka fastighetsservicearbeten bör utföras och uppdatera portalen i realtid – så kan man undvika missförstånd och glömmer inte bort någonting. Dessutom är båda parter medvetna om, vad som kan förväntas av samarbetet.

Ta kontakt så berättar vi mera om vår fastighetsservice!

Scroll to Top