slide net1 sv

El- och telenätverk samt vägbelysning

Du-tec NET är en pålitlig totalleverantör, och vi har en långvarig erfarenhet av el- och telenätverk samt vägbelysning. Vi utför bl.a. planering, byggnad och service av el- och telenätverk, sanering av elnätverk, fibernät och havskablar. Vårt specialkunnande gäller skärgården – för det har vi rätt jordbyggnads- och annan utrustning samt ett omfattande kontaktnätverk. Vi sköter t.ex. om bottenlodning av havskablarna, deras planering, de behövliga tillstånden samt förverkligar hela projektet. Vi är verksamma i Åbolands skärgård och i Egentliga Finland. Du-tec NET utför även projekt i underentreprenad.

213

Bred erfarenhet i skärgårdsförhållanden

Av den som arbetar i skärgården krävs det omfattande yrkeskunskap; havet och vädret utgör stora utmaningar för utförandet och planeringen, men även praktiska saker som att röra på sig och förflytta material fungerar effektivast, då man anlitar en aktör med erfarenhet. Våra kunder måste inte bekymra sig om de utmaningar som skärgården för med sig; det är vår uppgift.

Enligt schema och med hög kvalitet

Vår serviceprincip är, att kunden bara behöver berätta om sina problem och att vi sedan planerar och förverkligar lösningen på problemet. Vi utför arbetena enligt tidtabell och så att de uppfyller kvalitetskraven. Antalet reklamationer utgör måttstocken för att vi lyckats. Genom vårt omfattande yrkesnätverk klarar vi av att till och med leverera stora helheter från en enda disk.

009

Planering

Planering och dimensionering av eldistributionsnät

Reparation

Ändringar och reparationer av elinstallationer

Sähkohuolto

Installation & Service

Installationer och nödvändiga underhållsåtgärder

Specialarbeten

Kabelfelsökning och kabelvisning

Rulla till toppen